Tin hoạt động trường

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHONBUK (HÀN QUỐC )

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHONBUK (HÀN QUỐC )

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 07/07/2016 9:06:36 SA

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHONBUK (HÀN QUỐC )

Xem thêm »

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI LẤY CHỨNG CHỈ ANH VĂN – TIN HỌC ĐỢT 2

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI LẤY CHỨNG CHỈ ANH VĂN – TIN HỌC ĐỢT 2

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 06/07/2016 10:32:53 CH

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI LẤY CHỨNG CHỈ ANH VĂN – TIN HỌC ĐỢT 2

Xem thêm »

Lịch ôn và thi Chứng chỉ  A Anh văn - Tin học

Lịch ôn và thi Chứng chỉ A Anh văn - Tin học

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 05/07/2016 10:21:52 SA

Lịch ôn và thi Chứng chỉ A Anh văn - Tin học

Xem thêm »

CHƯƠNG TRÌNH  “THE FEELING KOREA" - CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHONBUK (HÀN QUỐC )

CHƯƠNG TRÌNH “THE FEELING KOREA" - CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHONBUK (HÀN QUỐC )

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 23/06/2016 7:16:42 SA

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á kết hợp với VIỆN KHOA HỌC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC giới thiệu "Chương trình THE FEELING KOREA"

Xem thêm »

THÔNG BÁO IN THẺ SINH VIÊN

THÔNG BÁO IN THẺ SINH VIÊN

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 20/06/2016 8:37:07 SA

THÔNG BÁO IN THẺ SINH VIÊN

Xem thêm »

THÔNG BÁO NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP KHÓA VII - HẠN CHÓT 30/7/2016

THÔNG BÁO NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP KHÓA VII - HẠN CHÓT 30/7/2016

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 17/06/2016 3:00:31 CH

THÔNG BÁO NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP KHÓA VII - HẠN CHÓT 30/7/2016

Xem thêm »