Tin hoạt động trường

[THÔNG BÁO ] CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHỈ DÀNH CHO QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ

[THÔNG BÁO ] CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHỈ DÀNH CHO QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 27/08/2016 4:21:18 CH

[THÔNG BÁO ] CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHỈ DÀNH CHO QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ

Xem thêm »

LỄ CHÚC MỪNG CÁC ĐỒNG CHÍ QUÂN NHÂN  HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ  THƯỜNG TRỰC TRỞ VỀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

LỄ CHÚC MỪNG CÁC ĐỒNG CHÍ QUÂN NHÂN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THƯỜNG TRỰC TRỞ VỀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 24/08/2016 5:34:22 CH

LỄ CHÚC MỪNG CÁC ĐỒNG CHÍ QUÂN NHÂN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THƯỜNG TRỰC TRỞ VỀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

Xem thêm »

THÔNG BÁO NGHĨ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2016

THÔNG BÁO NGHĨ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2016

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 24/08/2016 5:20:14 CH

THÔNG BÁO NGHĨ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2016

Xem thêm »

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CHO LỚP Y SỸ HỆ 1 NĂM THI ĐỢT THÁNG 06/2016

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CHO LỚP Y SỸ HỆ 1 NĂM THI ĐỢT THÁNG 06/2016

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 23/08/2016 5:41:20 CH

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CHO LỚP Y SỸ HỆ 1 NĂM THI ĐỢT THÁNG 06/2016

Xem thêm »

“Đội ngũ điều dưỡng – Một nghề cao quý, đóng góp lâu dài cho xã hội”

“Đội ngũ điều dưỡng – Một nghề cao quý, đóng góp lâu dài cho xã hội”

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 19/08/2016 9:44:41 SA

“Đội ngũ điều dưỡng – Một nghề cao quý, đóng góp lâu dài cho xã hội”

Xem thêm »

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2016 KHÓA VII (2014-2016)

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2016 KHÓA VII (2014-2016)

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 19/08/2016 9:39:40 SA

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2016 KHÓA VII (2014-2016)

Xem thêm »