Thong-tin-sinh-vien-hoc-vien

Sinh viên - Học viên

LỊCH THI MÔN GIẢI PHẪU SINH LÝ LỚP Y SỸ KHÓA 8, 9 NGÀY 03/01/2017

LỊCH THI MÔN GIẢI PHẪU SINH LÝ LỚP Y SỸ KHÓA 8, 9 NGÀY 03/01/2017

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 31/12/2016 10:48:02 SA

LỊCH THI MÔN GIẢI PHẪU SINH LÝ LỚP Y SỸ KHÓA 8, 9 NGÀY 03/01/2017

Xem thêm »

HÌNH ẢNH LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC 2014 - 2016

HÌNH ẢNH LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC 2014 - 2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 31/12/2016 8:39:17 SA

HÌNH ẢNH LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC 2014 - 2016

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN ĐDCB - KTĐD LỚP Y SĨ KHÓA 8 VÀ 9 NGÀY 22/12/2016

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN ĐDCB - KTĐD LỚP Y SĨ KHÓA 8 VÀ 9 NGÀY 22/12/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 16/12/2016 11:34:01 SA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN ĐDCB - KTĐD LỚP Y SĨ KHÓA 8 VÀ 9 NGÀY 22/12/2016

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LỚP Y SĨ KHÓA 8, 9 NGÀY 15/12/2016

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LỚP Y SĨ KHÓA 8, 9 NGÀY 15/12/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 10/12/2016 11:23:21 SA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LỚP Y SĨ KHÓA 8, 9 NGÀY 15/12/2016

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN THỰC HÀNH BÀO CHẾ 1 LỚP DS8H

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN THỰC HÀNH BÀO CHẾ 1 LỚP DS8H

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 06/12/2016 10:33:43 SA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN THỰC HÀNH BÀO CHẾ 1 LỚP DS8H

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH 1 LỚP DS8H

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH 1 LỚP DS8H

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 06/12/2016 10:29:59 SA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH 1 LỚP DS8H

Xem thêm »