Thong-tin-sinh-vien-hoc-vien

Sinh viên - Học viên

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP THÁNG 3/2017

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP THÁNG 3/2017

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 29/03/2017 8:39:42 SA

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP THÁNG 3/2017

Xem thêm »

LỊCH THI TỐT NGHIỆP Y SĨ VÀ DƯỢC SĨ KHÓA 2015 - 2016

LỊCH THI TỐT NGHIỆP Y SĨ VÀ DƯỢC SĨ KHÓA 2015 - 2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 24/03/2017 6:14:42 CH

LỊCH THI TỐT NGHIỆP Y SĨ VÀ DƯỢC SĨ KHÓA 2015 - 2016

Xem thêm »

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2017 - KHÓA 8 - HỆ 1 NĂM LỚP Y SỸ VÀ DƯỢC SỸ

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2017 - KHÓA 8 - HỆ 1 NĂM LỚP Y SỸ VÀ DƯỢC SỸ

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 06/03/2017 4:51:42 CH

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2017 - KHÓA 8 - HỆ 1 NĂM LỚP Y SỸ VÀ DƯỢC SỸ

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 1 MÔN QUẢN LÝ DƯỢC LỚP DƯỢC SĨ 1 NĂM KHÓA 8, 9 NGÀY 18/01/2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 1 MÔN QUẢN LÝ DƯỢC LỚP DƯỢC SĨ 1 NĂM KHÓA 8, 9 NGÀY 18/01/2017

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 09/01/2017 10:30:01 SA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 1 MÔN QUẢN LÝ DƯỢC LỚP DƯỢC SĨ 1 NĂM KHÓA 8, 9 NGÀY 18/01/2017

Xem thêm »

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 09/01/2017 8:42:14 SA

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

Xem thêm »

LỊCH THI MÔN VỆ SINH PHÒNG BỆNH LỚP Y SỸ KHÓA 9 NGÀY 12/01/2017

LỊCH THI MÔN VỆ SINH PHÒNG BỆNH LỚP Y SỸ KHÓA 9 NGÀY 12/01/2017

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 07/01/2017 2:09:23 CH

LỊCH THI MÔN VỆ SINH PHÒNG BỆNH LỚP Y SỸ KHÓA 9 NGÀY 12/01/2017

Xem thêm »