Thong-tin-sinh-vien-hoc-vien

Sinh viên - Học viên

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KHÓA VII (2014 - 2016)

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KHÓA VII (2014 - 2016)

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 06/06/2016 9:14:11 SA

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KHÓA VII (2014 - 2016)

Xem thêm »

[ LỊCH THI ] LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: SỨC KHỎE TRẺ EM - LỚP Y SĨ VĂN BẰNG 2 KHÓA 8

[ LỊCH THI ] LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: SỨC KHỎE TRẺ EM - LỚP Y SĨ VĂN BẰNG 2 KHÓA 8

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 03/06/2016 7:45:36 SA

[ LỊCH THI ] LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: SỨC KHỎE TRẺ EM - LỚP Y SĨ VĂN BẰNG 2 KHÓA 8

Xem thêm »

THÔNG BÁO LỊCH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO LỊCH HOẠT ĐỘNG

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 31/05/2016 5:37:29 CH

THÔNG BÁO LỊCH HOẠT ĐỘNG

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1---LỚP DƯỢC SĨ VĂN BẰNG 2 --- MÔN: DƯỢC LIỆU --NGÀY 3/6/2016

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1---LỚP DƯỢC SĨ VĂN BẰNG 2 --- MÔN: DƯỢC LIỆU --NGÀY 3/6/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 31/05/2016 9:25:38 SA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1---LỚP DƯỢC SĨ VĂN BẰNG 2 --- MÔN: DƯỢC LIỆU --NGÀY 3/6/2016

Xem thêm »

Lịch Thi Kết Thúc Học Phần Lần 1 , Môn: Y Học Cơ Sở 1 ( Lớp Dược Sĩ & Y Sĩ Khóa 8)

Lịch Thi Kết Thúc Học Phần Lần 1 , Môn: Y Học Cơ Sở 1 ( Lớp Dược Sĩ & Y Sĩ Khóa 8)

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 26/05/2016 4:15:33 CH

Lịch Thi Kết Thúc Học Phần Lần 1 , Môn: Y Học Cơ Sở 1 ( Lớp Dược Sĩ & Y Sĩ Khóa 8)

Xem thêm »

Lịch Thi Kết Thúc Học Phần Lần 1 Khóa 7 Lớp Dược Sĩ Môn: Quản Lý Và Tổ Chức Y Tế

Lịch Thi Kết Thúc Học Phần Lần 1 Khóa 7 Lớp Dược Sĩ Môn: Quản Lý Và Tổ Chức Y Tế

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 26/05/2016 4:11:51 CH

Lịch Thi Kết Thúc Học Phần Lần 1 Khóa 7 Lớp Dược Sĩ Môn: Quản Lý Và Tổ Chức Y Tế

Xem thêm »