Thong-tin-sinh-vien-hoc-vien

Sinh viên - Học viên

THỜI KHÓA BIỂU LỚP Y SĨ - TỪ 04/07/2016 ĐẾN 10/07/2016

THỜI KHÓA BIỂU LỚP Y SĨ - TỪ 04/07/2016 ĐẾN 10/07/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 02/07/2016 12:10:00 CH

THỜI KHÓA BIỂU LỚP Y SĨ - TỪ 04/07/2016 ĐẾN 10/07/2016

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC - BẮT ĐẦU HỌC TỪ 27/6/2016

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC - BẮT ĐẦU HỌC TỪ 27/6/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 27/06/2016 11:36:01 SA

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC - BẮT ĐẦU HỌC TỪ 27/6/2016

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU LỚP Y SĨ - BẮT ĐẦU TỪ 27/6/2016

THỜI KHÓA BIỂU LỚP Y SĨ - BẮT ĐẦU TỪ 27/6/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 27/06/2016 11:33:06 SA

THỜI KHÓA BIỂU LỚP Y SĨ - BẮT ĐẦU TỪ 27/6/2016

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU LỚP SƯ PHẠM MẦM NON - BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 28-6-2016

THỜI KHÓA BIỂU LỚP SƯ PHẠM MẦM NON - BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 28-6-2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 23/06/2016 5:24:39 CH

THỜI KHÓA BIỂU LỚP SƯ PHẠM MẦM NON - BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 28-6-2016

Xem thêm »

THÔNG BÁO IN THẺ SINH VIÊN

THÔNG BÁO IN THẺ SINH VIÊN

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 16/06/2016 9:38:07 SA

THÔNG BÁO IN THẺ SINH VIÊN

Xem thêm »

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CÔNG BỐ TRƯỞNG KHOA Y DƯỢC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CÔNG BỐ TRƯỞNG KHOA Y DƯỢC

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 08/06/2016 5:23:41 CH

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CÔNG BỐ TRƯỞNG KHOA Y DƯỢC VÀO LÚC 8H30 NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2016 ( THỨ BẢY)

Xem thêm »