Thong-tin-sinh-vien-hoc-vien

Sinh viên - Học viên

2 CLIP HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA Y DƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NHÓM NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE

2 CLIP HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA Y DƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NHÓM NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 11/07/2016 12:59:14 CH

2 CLIP HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA Y DƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NHÓM NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU LỚP Y  - TỪ 11/07/2016 ĐẾN 17/07/2016

THỜI KHÓA BIỂU LỚP Y - TỪ 11/07/2016 ĐẾN 17/07/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 11/07/2016 7:01:00 SA

THỜI KHÓA BIỂU LỚP Y - TỪ 11/07/2016 ĐẾN 17/07/2016

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC  - TỪ 11/07/2016 ĐẾN 17/07/2016

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC - TỪ 11/07/2016 ĐẾN 17/07/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 11/07/2016 6:57:51 SA

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC - TỪ 11/07/2016 ĐẾN 17/07/2016

Xem thêm »

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI LẤY CHỨNG CHỈ ANH VĂN – TIN HỌC ĐỢT 2

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI LẤY CHỨNG CHỈ ANH VĂN – TIN HỌC ĐỢT 2

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 06/07/2016 10:27:02 CH

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI LẤY CHỨNG CHỈ ANH VĂN – TIN HỌC ĐỢT 2

Xem thêm »

Lịch ôn và thi Chứng chỉ  A Anh văn - Tin học

Lịch ôn và thi Chứng chỉ A Anh văn - Tin học

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 05/07/2016 10:16:14 SA

Lịch ôn và thi Chứng chỉ A Anh văn - Tin học

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC  - TỪ 04/07/2016 ĐẾN 10/07/2016

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC - TỪ 04/07/2016 ĐẾN 10/07/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 02/07/2016 12:15:54 CH

THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC - TỪ 04/07/2016 ĐẾN 10/07/2016

Xem thêm »