Thong-tin-sinh-vien-hoc-vien

Sinh viên - Học viên

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 25/7 - 31/7/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 25/7 - 31/7/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 23/07/2016 3:04:48 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 25/7 - 31/7/2016

Xem thêm »

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG ĐIỂM CHO SINH VIÊN KHÓA 7

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG ĐIỂM CHO SINH VIÊN KHÓA 7

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 22/07/2016 10:37:14 CH

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG ĐIỂM CHO SINH VIÊN KHÓA 7

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 - MÔN: QUẢN LÝ DƯỢC & BẢO QUẢN THUỐC (LỚP DƯỢC SĨ KHÓA 7)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 - MÔN: QUẢN LÝ DƯỢC & BẢO QUẢN THUỐC (LỚP DƯỢC SĨ KHÓA 7)

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 20/07/2016 8:09:48 SA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 - MÔN: QUẢN LÝ DƯỢC & BẢO QUẢN THUỐC (LỚP DƯỢC SĨ KHÓA 7)

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH 1 (LỚP DƯỢC SĨ KHÓA 8)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH 1 (LỚP DƯỢC SĨ KHÓA 8)

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 20/07/2016 8:08:20 SA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH 1 (LỚP DƯỢC SĨ KHÓA 8)

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y SĨ TỪ 18/7 - 24/7/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y SĨ TỪ 18/7 - 24/7/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 16/07/2016 12:08:22 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y SĨ TỪ 18/7 - 24/7/2016

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 18/7 - 24/7/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 18/7 - 24/7/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 16/07/2016 12:06:43 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 18/7 - 24/7/2016

Xem thêm »