Thong-tin-sinh-vien-hoc-vien

Sinh viên - Học viên

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 1/8 - 7/8/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 1/8 - 7/8/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 30/07/2016 3:04:06 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 1/8 - 7/8/2016

Xem thêm »

LỊCH THI CCQG TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A CA 2 LÚC 15H30

LỊCH THI CCQG TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A CA 2 LÚC 15H30

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 28/07/2016 5:17:08 CH

LỊCH THI CCQG TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A CA 2 LÚC 15H30

Xem thêm »

LỊCH THI CCQG TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A CA 1 LÚC 13H30

LỊCH THI CCQG TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A CA 1 LÚC 13H30

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 28/07/2016 5:15:37 CH

LỊCH THI CCQG TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A CA 1 LÚC 13H30

Xem thêm »

THÔNG BÁO LỊCH THI TIN HỌC CHỨNG CHỈ A NGÀY 01/08/2016

THÔNG BÁO LỊCH THI TIN HỌC CHỨNG CHỈ A NGÀY 01/08/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 25/07/2016 5:00:46 CH

THÔNG BÁO LỊCH THI TIN HỌC CHỨNG CHỈ A NGÀY 01/08/2016

Xem thêm »

THÔNG BÁO LỊCH MỞ CỬA PHÒNG MÁY TÍNH CHO SINH VIÊN THỰC HÀNH

THÔNG BÁO LỊCH MỞ CỬA PHÒNG MÁY TÍNH CHO SINH VIÊN THỰC HÀNH

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 25/07/2016 4:04:16 CH

THÔNG BÁO LỊCH MỞ CỬA PHÒNG MÁY TÍNH CHO SINH VIÊN THỰC HÀNH

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 25/7 - 31/7/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 25/7 - 31/7/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 23/07/2016 3:06:45 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 25/7 - 31/7/2016

Xem thêm »