Thong-tin-sinh-vien-hoc-vien

Sinh viên - Học viên

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - QUẢN LÝ TỔ CHỨC Y TẾ (LỚP DƯỢC KHÓA 7, LỚP YS1N)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - QUẢN LÝ TỔ CHỨC Y TẾ (LỚP DƯỢC KHÓA 7, LỚP YS1N)

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 19/08/2016 9:29:56 SA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - QUẢN LÝ TỔ CHỨC Y TẾ (LỚP DƯỢC KHÓA 7, LỚP YS1N)

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE  (LỚP DƯỢC KHÓA 7, DƯỢC SĨ KHÓA 8, LỚP DS1N)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE (LỚP DƯỢC KHÓA 7, DƯỢC SĨ KHÓA 8, LỚP DS1N)

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 18/08/2016 8:54:34 CH

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE (LỚP DƯỢC KHÓA 7, DƯỢC SĨ KHÓA 8, LỚP DS1N)

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 15/8 - 21/8/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 15/8 - 21/8/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 13/08/2016 4:48:39 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 15/8 - 21/8/2016

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 15/8 - 21/8/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 15/8 - 21/8/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 13/08/2016 4:47:30 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 15/8 - 21/8/2016

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 8/8 - 14/8/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 8/8 - 14/8/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 06/08/2016 2:48:49 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 8/8 - 14/8/2016

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y SĨ TỪ 8/8 - 14/8/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y SĨ TỪ 8/8 - 14/8/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 06/08/2016 2:47:08 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y SĨ TỪ 8/8 - 14/8/2016

Xem thêm »