Thong-tin-sinh-vien-hoc-vien

Sinh viên - Học viên

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 22/8 - 28/8/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 22/8 - 28/8/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 20/08/2016 7:21:11 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 22/8 - 28/8/2016

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 22/8 - 28/8/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 22/8 - 28/8/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 20/08/2016 7:19:39 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 22/8 - 28/8/2016

Xem thêm »

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2016 KHÓA VII (2014-2016)

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2016 KHÓA VII (2014-2016)

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 19/08/2016 9:38:00 SA

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2016 KHÓA VII (2014-2016)

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: THỰC HÀNH DƯỢC LIỆU  (LỚP DƯỢC SĨ VĂN BẰNG 2)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: THỰC HÀNH DƯỢC LIỆU (LỚP DƯỢC SĨ VĂN BẰNG 2)

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 19/08/2016 9:35:09 SA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: THỰC HÀNH DƯỢC LIỆU (LỚP DƯỢC SĨ VĂN BẰNG 2)

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: LT BÀO CHẾ 1  (LỚP DƯỢC SĨ KHÓA 8)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: LT BÀO CHẾ 1 (LỚP DƯỢC SĨ KHÓA 8)

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 19/08/2016 9:33:40 SA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: LT BÀO CHẾ 1 (LỚP DƯỢC SĨ KHÓA 8)

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: TH KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ MP (DƯỢC KHÓA 7)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: TH KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ MP (DƯỢC KHÓA 7)

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 19/08/2016 9:31:32 SA

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: TH KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ MP (DƯỢC KHÓA 7)

Xem thêm »