Thong-tin-sinh-vien-hoc-vien

Sinh viên - Học viên

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 5/9 - 11/9/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 5/9 - 11/9/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 31/08/2016 3:19:48 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 5/9 - 11/9/2016

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 5/9 - 11/9/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 5/9 - 11/9/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 31/08/2016 3:18:31 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 5/9 - 11/9/2016

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUNG KHÓA 9 ( 2016 - 2018 )

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUNG KHÓA 9 ( 2016 - 2018 )

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 31/08/2016 2:31:05 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUNG KHÓA 9 ( 2016 - 2018 )

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 29/8 - 4/9/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 29/8 - 4/9/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 27/08/2016 4:27:07 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DƯỢC TỪ 29/8 - 4/9/2016

Xem thêm »

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 29/8 - 4/9/2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 29/8 - 4/9/2016

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 27/08/2016 4:26:07 CH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP Y TỪ 29/8 - 4/9/2016

Xem thêm »

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: DINH DƯỠNG - VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (Y SĨ KHÓA 8)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: DINH DƯỠNG - VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (Y SĨ KHÓA 8)

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 27/08/2016 4:10:15 CH

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 - MÔN: DINH DƯỠNG - VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (Y SĨ KHÓA 8)

Xem thêm »