THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 TẠI QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH

Hướng nghiệp Ngày tạo: 29/08/2018 9:38:43 SA

 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       TỈNH BÌNH ĐỊNH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

        TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP

ĐÔNG NAM Á – PHÂN HIỆU TP. QUY NHƠN

                 Số: 63/TB-ĐNA               

 Bình Định, ngày 01 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

 

Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á - Phân hiệu thành phố Quy Nhơn thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp tại Quy Nhơn như sau:
I. NGÀNH ĐÀO TẠO:  

  • Hướng dẫn du lịch
II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
  • Học sinh đã tốt nghiệp THCS. Thời gian đào tạo 30 tháng.
III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển
IV. HỌC PHÍ 5 học kỳ:
  • Học phí được thu theo quy định của trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á và các quy định khác của nhà nước.
Học sinh được Miễn học phí theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Nhà nước.

V. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

  1. Phiếu đăng ký tuyển sinh Trung cấp năm 2018 (theo mẫu).
  2. Bản sao học bạ, bằng tốt nghiệp THCS (có công chứng)
  3. Bản sao giấy khai sinh, CMND (có công chứng)
  4. Lý lịch học sinh. Ảnh 3x4 (2 tấm).
VI. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:
1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2018

2. Thời gian nhập học đợt 1 (dự kiến): Thứ hai, ngày 15/09/2018
Sinh viên được nhà Trường giới thiệu việc làm trong khi đang học và sau khi tốt nghiệp tại các đơn vị Lữ hành, các khách sạn đạt chuẩn 3, 4, 5 sao.

VIII. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, NHẬN HỒ SƠ VÀ ĐÀO TẠO:

Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á - Phân hiệu thành phố Quy Nhơn
Địa chỉ:
168 Nguyễn Thị Định, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại:     0256.3746767 -  DĐ: 0905162768 – 0984180009 - 0911555299

 

                                                                      HIỆU TRƯỞNG