Thông báo nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 05/02/2018 10:57:31 SA

      ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP                                         
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

    ĐÔNG NAM Á

                   THÔNG BÁO
                       (V/v nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018)


Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán như sau:

1. Đối với cán bộ, nhân viên, giảng viên:

  • Thời gian nghỉ Tết: Bắt đầu từ ngày 12/02/2018 (27 Tết ÂL) đến 24/02/2018 ( Mùng 9/1 ÂL).
  •  Thời gian làm việc lại: Ngày 26/2/2018 (11/1 ÂL).


2. Đối với Sinh viên:

  • Thời gian nghỉ Tết như trên.
  • Thời gian nhập học: Ngày 02/03/2018 (15/1 ÂL).

NĂM MỚI THÀNH CÔNG – AN KHANG – THỊNH VƯỢNG

                                                  TP.HCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2018

                                          Hiệu trưởng

                                           (Đã ký)
                                           Th.S Phan Dũng Danh