Ngành kế toán doanh nghiệp

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 25/09/2015 11:36:36 SA

Phần lớn doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đều chú trọng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất. Các doanh nghiệp có chung nhận định rằng chuyên viên kế toán sản xuất đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp giám đốc doanh nghiệp kịp thời đánh giá và điều chỉnh hoạt động sản xuất cũng như chi phí sản xuất hợp lý hơn.

 Các bạn có tính tỉ mỉ, cẩn thận và nhạy bén với những con số rất phù hợp với ngành này và có nhiều cơ hội được bổ nhiệm vào vị trí kế toán trưởng nhờ nắm vững kiến thức về kế toán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp và kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh, …

kế toán doanh nghiệp

Học ngành  Kế toán doanh nghiệp sản xuất cần những tố chất gì?

 • Có khả năng tính toán tốt
 • Có khả năng tư duy tốt
 • Có khả năng làm việc độc lập
 • Tính cần cù, chăm chỉ
 • Thận trọng, cẩn thận, trung thực.

 ​Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có khả năng:

 • Lập định mức vật tư sản xuất.
 • Quản lý tài sản cố định, kiểm soát hiệu quả việc sử dụng tài sản.
 • Tính và kiểm soát giá thành sản xuất.
 • Làm phiếu xuất – nhập kho phục vụ sản xuất.
 • Kiểm soát vật tư ngoài định mức.
 • Tổng hợp lệnh sản xuất, đơn đặt hàng, tiến độ sản xuất.
 • Tập hợp hồ sơ hoàn công.
 • Hoàn thiện chứng từ đặt hàng nhà cung cấp.
 • Tính chi phí sản xuất theo từng đầu công việc.

 CHƯƠNG TRÌNH KHUNG              

Trình độ đào tạo

: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo

:  Kế toán doanh nghiệp sản xuất

Mã ngành

:  42340303

Đối tượng tuyển sinh

: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thời gian đào tạo

: 2 năm 

    (Ban hành theo Thông tư số 43/2014/TT-BGDĐT  ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)