LỄ CHÚC MỪNG CÁC ĐỒNG CHÍ QUÂN NHÂN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THƯỜNG TRỰC TRỞ VỀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 24/08/2016 5:34:22 CH

LỄ CHÚC MỪNG
CÁC ĐỒNG CHÍ QUÂN NHÂN  HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ  
THƯỜNG TRỰC TRỞ VỀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

 
     Tại buổi lễ trang trọng này có các Quý Lãnh đạo:
 • Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố
 • Ban Quân lực/ Phòng Tham ô
 • Ban Tuyên truyền/ Phòng Chính trị
 • Thường trực Quận ủy
 • Thường trực Hội đồng Nhân dân Quận
 • Ủy ban Nhân dân Quận
 • Và một số cơ quan chức năng khác trên địa bàn Quận 12
     Đây là dịp thể hiện sự chăm lo của Lãnh đạo Quận, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương ổn định cuộc sống. Giúp quân nhân xuất ngũ xác định được nghĩa vụ và quyền lợi của mình sau khi hoàn thành nghĩa vụ quận sự và đồng thời hướng dẫn, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ vay vốn sản xuất cho quân nhân và phục vụ tốt ngạch dự bị động viên.
Tại buổi Lễ, Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á đã thực hiện công tác hướng nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm cho các quân nhân xuất ngũ.

Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh 05 nội dung quan trọng:
 1. Hướng nghiệp: Ông đưa ra lời tư vấn trước hết các anh em cần xem sở thích và định hướng tương lai của mình là gì?
 2. Ông đã dẫn chứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các ngành nghề như y tế, dịch vụ, truyền thông, công nghệ kỹ thuật…cho đến năm 2025:
 • Lĩnh vực y tế:                                                10.800
 • Dịch vụ tư vấn, khoa học công nghệ:        8.100
 • Dịch vụ vận tải, dịch vụ cảng:                   8.100
 • Tài chính – tín dụng – ngân hàng:                         10.800
 • Giáo dục – đào tạo:                                      13.500
 • Du lịch:                                                          21.600
Về trình độ: Nhu cầu nguồn nhân lực đối với từng bậc học chiếm tỉ trọng như sau:
 • Trên Đại học:                                                            2%
 • Đại học:                                                                     13%
 • Cao đẳng:                                                                  15%
 • Trung cấp:                                                                 35%
 • Sơ cấp nghề:                                                              20%
 • Lao động chưa qua đào tạo:                                      15%
rồi sau đó mới quyết định chọn ngành nghề nào nhằm mục tiêu phải có việc làm sau khi tốt nghiệp.
 1. Chương trình đào tạo nhóm ngành y dược phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy:
Về mặt lâm sàn, được sự phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy, các học viên hoàn hoàn được thực tập thực tế 06 tháng dưới sự dẫn dắt của đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện.
 
 1. Việc đào tạo chú trọng đến kỹ năng hành nghề để sinh viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể bắt tay ngay vào công việc thực tế của mình.
 
 1. Tại buổi họp mặt, Ông cũng công bố nhiều chính sách ưu đãi chỉ dành riêng cho Quân Nhân đã hoàn thành nghĩa vụ là miễn, giảm học phí, ưu tiên hàng đầu việc để các anh có được việc làm. Nhờ đó, việc tuyển chọn anh em tham dự chương trình sang Đức học, làm việc, định cư lâu dài gặp rất nhiều thuận lợi và khả năng thành công gần như chắc chắn.