Ký túc xáKý túc xá tại Trường Cao đẳng Cần Thơ:
 


Ký túc xá tại Phân hiệu Cần Thơ:


Sinh hoạt tại ký túc xá: