Cảm nhận về Trường

Trần Thị Lễ Hoa

Trần Thị Lễ Hoa

Cảm nhận về Trường Ngày tạo: 26/10/2015 3:29:50 CH

Cựu sinh viên, lớp 10TN02, đang công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Xem thêm »

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Cảm nhận về Trường Ngày tạo: 21/10/2015 3:19:35 CH

Tốt nghiệp Khoa Điều Dưỡng, Lớp 10TN11 : đang công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Xem thêm »

Dương Bích Ngân

Dương Bích Ngân

Cảm nhận về Trường Ngày tạo: 07/10/2015 11:47:00 SA

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu - Làm việc tại Công ty TNHH Hoàng Tuấn

Xem thêm »

Hoàng Thị Thanh Hiền

Hoàng Thị Thanh Hiền

Cảm nhận về Trường Ngày tạo: 07/10/2015 11:43:07 SA

Tốt nghiệp Khóa 2 chuyên ngành Điều dưỡng - Làm việc tại Bệnh viện quận Tân Phú

Xem thêm »

Võ Hoàng Anh

Võ Hoàng Anh

Cảm nhận về Trường Ngày tạo: 07/10/2015 11:40:48 SA

Tốt nghiệp Khóa 3 chuyên ngành Dược Sĩ - Kinh doanh cửa hàng dược phẩm

Xem thêm »