THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN 2018

DNA Tuyển sinh 2020 Ngày tạo: 29/08/2018 3:06:53 CH

    ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    ĐÔNG NAM Á   

        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 06 năm 2018

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

   

Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á trân trọng giới thiệu các lớp Bồi dưỡng ngắn hạn, cụ thể như sau:

STT

Loại hình bồi dưỡng

Thời gian
bồi dưỡng

Điều kiện
dự tuyển

 1.  

Nghiệp vụ Sư phạm cho Giảng viên
Đại học, Cao đẳng

03 tháng

Tốt nghiệp Đại học,
Cao đẳng

 1.  

Bồi dưỡng Nghiệp vụ cho Cán bộ quản lý,
Giáo viên, Nhân viên trường Mầm non ngoài Công lập

03 tháng

Cán bộ quản lý,
Giáo viên, Nhân viên trường Mầm non

 1.  

Hiệu trưởng trường Mầm non công lập

08 tháng

Tốt nghiệp Trung học
Sư phạm trở lên

 1.  

Hiệu trưởng trường Mầm non dân lập, tư thục

 1.  

Hiệu trưởng trường Tiểu học

Tốt nghiệp Cao đẳng
Sư phạm trở lên

 1.  

Hiệu trưởng trường THCS

 1.  

Tổ trưởng chuyên môn trường Mầm non

03 tháng

Tốt nghiệp Trung học
Sư phạm trở lên

 1.  

Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học

 1.  

Tổ trưởng chuyên môn trường THCS

 1.  

Giáo viên chủ nhiệm trường Tiểu học

03 tháng

Tốt nghiệp Trung học
Sư phạm trở lên

 1.  

Giáo viên chủ nhiệm trường THCS

 1.  

Giáo viên chủ nhiệm trường THPT

 1.  

Nghiệp vụ Cấp dưỡng trường Mầm non

04 tháng

Tốt nghiệp THCS

 1.  

Nghiệp vụ Nuôi dạy trẻ

04 tháng

Tốt nghiệp THCS

 1.  

Nghiệp vụ Quản lý trường Mầm non

06 tháng

Tốt nghiệp THPT

 1.  

Nghiệp vụ Sư phạm cho Giáo viên
Tiếng Anh Tiểu học

04 tháng

Tốt nghiệp Cao đẳng Tiếng Anh

 1.  

Chuyên viên Tư vấn học đường

04 tháng

Tốt nghiệp THPT

 1.  

Nhân viên Thiết bị trường học

03 tháng

Tốt nghiệp THPT

STT

Loại hình bồi dưỡng

Thời gian
bồi dưỡng

Điều kiện
dự tuyển

 1.  

Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy – học

02 tháng

Có chứng chỉ Chuẩn
kỹ năng sử dụng CNTT

 1.  

Nhân viên Văn thư hành chính

02 tháng

Tốt nghiệp THPT

 1.  

Nhân viên Thư viện trường học

02 tháng

Tốt nghiệp THPT

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Bộ phận tuyển sinh - Số 140 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.     

Điện thoại: 0949.683.899