Cơ sở chính TP.HCM


Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á TP.HCM hình thành và phát triển từ nền tảng tư duy học thuật gắn liền với thực hành nghề nghiệp chuyên môn nhằm đảm bảo luôn song hành với sự phát triển công nghệ và xu hướng hội nhập quốc tế. 
Nhận thức rõ trách nhiệm xã hội đối với thế hệ trẻ, Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á TP.HCM luôn cam kết chất lượng đào tạo học và hành thông qua các hành động cụ thể như liên tục xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất với trang thiết bị thực hành đồng bộ với các thiết bị ứng dụng tại doanh nghiệp và bệnh viện, củng cố và phát triển đội ngũ giảng viên, nhân viên theo chuẩn quốc tế, đẩy mạnh việc kết nối sinh viên với cộng đồng chuyên môn quốc tế thông qua các cơ hội giao lưu, thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp, bệnh viện cũng như thông qua các chương trình liên kết đào tạo cao đẳng, đại học tại Mỹ, Canada và Nhật. 

SỨ MỆNH:

  • Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực vừa có nghiệp vụ giỏi vừa có trách nhiệm xã hội.

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG:

  • Cam kết chất lượng đào tạo với sinh viên và các tổ chức đào tạo liên kết.

  • Tôn trọng hoài bão và nghị lực vươn lên của sinh viên.

  • Chia sẽ trách nhiệm giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ với quý phụ huynh.